LĒMUMS PAR STRATĒĢIJAS APSTIPRINĀŠANU

Izstrādāto biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.–2020. gadam” (tekstā turpmāk – stratēģija) ir apstiprinājusi Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja un 2016. gada 09. martā Zemkopības ministrija ir pieņēmusi lēmumu par stratēģijas apstiprināšanu.

Ar šo lēmumu biedrībai „Darīsim paši! stratēģijas īstenošanai līdz 2020. gadam ir piešķirts finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 1 791 974,94 eiro apmērā, lai īstenojot LEADER projektus sasniegtu stratēģijā noteikto mērķi.

Plānojam, ka pēc dokumentu saskaņošanas ar Lauku atbalsta dienestu, LEADER atklātu projektu konkursu varēsim izsludināt aprīlī. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks vienu mēnesi pēc projektu konkursa izsludināšanas – maija un jūnija mēnesī.

Aicinām potenciālos projektu iesniedzējus iepazīties ar apstiprināto stratēģiju, t.sk. vērtēšanas kritērijiem biedrības „Darīsim paši!” mājaslapā>>, gatavot nepieciešamos iepirkuma dokumentus, kā arī iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka pieteikumu sagatavošanu.

Ministru kabineta noteikumus Nr. 590, kas nosaka kārtību, kādā var pieteikties LEADER programmai skatīt ŠEIT>>
1.pielikums  – projekta iesnieguma veidlapa uzņēmējdarbības projektiem
2. pielikums – sabiedriskā labuma projektiem (par projekta rezultātu no mērķgrupas netiek prasīta samaksa). Šiem noteikumiem vēl ir gaidāmi nelieli grozījumi.

Pēc projektu konkursa izsludināšanas, plānojam rīkot seminārus par stratēģijas mērķiem un projektu pieteikumu sagatavošanu. ‍ ‍

Aicinām sekot līdzi informācijai biedrības „Darīsim paši!” mājaslapā www.darisimpasi.lv.!