LEADER Kuldīgas novadā

Ne tikai jauni tērpi, bet arī vērtību nodošana nākamajām paaudzēm!

Ar īstenotu LEADER projektu Vārmes pamatskolas dejotāji “Dimdariņi” un dziedātāji ieguvuši jaunus tērpus koncertiem un skatēm, skapi tērpu uzglabāšanai, kā arī inovatīvu tērpu gludināšanas sistēmu.

Pirmais solis, lai bērni apzinātos sevī latviskumu – tērps, kuru uzvelkot, sajūtama piederība mūsu valstij un tās tradīcijām. Lielākais gandarījums, ka arī pēc pamatskolas beigšanas, daļa jauniešu turpina deju soli Vārmes vidējās paaudzes deju kolektīvā “DimDari” un korī “Atbalss”.

Foto: Krists Jonelis

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts nr. 16-02-AL31-A019.2202-000004, īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 23436.76 EUR un 3343.68 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png