LEADER Kuldīgas novadā

Biedrība “Eguss” darbojas ar mērķi popularizēt jāšanas sportu un reitterapiju sabiedrībā. Ideja tiek īstenota jau vairākus gadus un regulāri notiek gan treniņi, gan attīstošas nodarbības dažāda vecuma bērniem un pieaugušajiem. Piesaistot LEADER finansējumu, ir izveidots starptautiskiem standartiem atbilstošs konkūra laukums, kas dod iespēju organizēt sacensības un nodrošināt kvalitatīvus treniņus Kurzemes reģiona jātniekiem.

Foto: Krists Jonelis

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts nr. 16-02-AL31-A019.2201-000023 , īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 17864.39 EUR un 1786.44 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png