LEADER Kuldīgas novadā

Kultūrvēsturiskā mantojuma sasaiste ar inovācijām!

Audēju Darbnīcai iegādātas 2 jaunas roku aužamās sviru stelles, kuras ražotas, izmantojot somu zinātnieku pētījumus un sasniegumus. Atšķirībā no klasiskajām stellēm:- stellēs audējam nav jāizlasa raksta diegi ar roku;- raksts tiek ieprogrammēts datorā, speciāli veidotā programmā.Izmantojot jaunās stelles, iespējams palielināt ražošanas apjomus, kā arī aust tautastērpus un izgatavot tekstilizstrādājumus ar daudz un dažādiem etnogrāfiskiem rakstiem un rakstu kombinācijām.

Foto: Krists Jonelis

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts nr. 16-02-AL31-A019.2101-000018, īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 21304.82 EUR un 6391.45 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png