LEADER Kuldīgā

Vainags nav rota, ko var atļauties nēsāt tikai dejotāji. Vainags ir aktuāls un grezns aksesuārs mūsdienīgā svētku garderobē! Jauniešiem LEADER projektā tika dota iespēja parādīt savas prasmes pērļošanā, izšūšanā un citos rokdarbos, kā arī papildināt savas zināšanas par mūsu senču kultūrvēsturisko mantojumu. Pavisam kopā četru nodarbību laikā jaunieši paši izgatavoja Ventas vainagus, kuri līdz šim vēl nav tikuši atdarināti.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 10. kārtā. Projekts nr. 21-02-AL31-A019.2201-000005, īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 2973.30 EUR un 297.33 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png