Konkurss biedrībām un nodibinājumiem “Iesaisties Kurzemē!”

Līdz 30.martam iespējams iesniegt pieteikumus konkursā biedrībām un nodibinājumiem „Iesaisties Kurzemē!”! Viena projekta finansējums ir līdz 1600EUR (nav vajadzīgs līdzfinansējums) un tos var sagatavot 3 atbalstāmajās darbības jomās “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas”, “Starpkultūru dialogs” un “Mazākumtautību NVO atbalsts”.

Šogad projektu pieteikumus var iesniegt, tos vienkārši iesūtot epastā konkursi@kurzemesnvo.lv līdz 30.marta plkst. 10:00 no rīta! Dokumenti nav jādrukā, jāparaksta un jāskanē vai jāiesniedz klātienē – vairāk lasiet konkursa nolikumā!

Informatīvie semināri par projektu konkursu notiks 3 Kurzemes pilsētās (pieteikšanās semināriem šeit):

 • Talsos 08.03.2018. plkst 10:00 kino “Auseklis” 2.stāvā
 • Liepājā 12.03.2018. plkst. 11:00.Vieta tiks precizēta un pieteikušies dalībnieki par to individuāli informēti.
 • Ventspilī 12.03.2018. plkst. 15:00.Vieta tiks precizēta un pieteikušies dalībnieki par to individuāli informēti.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas katrai atbalstāmajai darbības jomai mājas lapā www.kurzemesnvo.lv !

Jautājumus par projektu pieteikumu sagatavošanu, tai skaitā par projektu idejām un pieteikuma saturu, ietverot pieteikuma pārskatīšanu ar rekomendācijām tā kvalitātes uzlabošanā, sūtiet uz konkursi@kurzemesnvo.lv vai sazinoties individuāli ar projektu konsultantēm Evitu Pētersoni, tel.26856983, evita.petersone@kurzemesnvo.lv vai Inesi Siliņu, tel.29811722, inese@kurzemesnvo.lv (nav pieejama no 13.-22.martam).

Jomā „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes palīdz sasniegt Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi* un ir vērstas uz:

 • Latvijas cilvēku talantu, izcilību, uzņēmīguma un sasniegumu apzināšanu un iedvesmošanos no tiem;
 • paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jauniešiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību;
 • Latvijas valstiskuma veidošanu, attīstību un saglabāšanu, t.sk. vēstures izpēti un tās rezultātu mūsdienīgu pasniegšanu/izplatīšanu savā apkaimē. Piemēram:

o   veicina patriotisma un piederības izjūtu Latvijai (novadam/pilsētai/pagastam);

o   veicina iedzīvotājos zināšanas un izpratni par Latvijas valsts veidošanos, dibināšanu un attīstību līdz mūsdienām, t.sk., saistītajiem nozīmīgākajiem notikumiem;

o   veicina sabiedrības iniciatīvas un līdzdalību savas apkaimes dzīves uzlabošanā;

o   veicina iedzīvotāju zināšanas un izpratni par valsts/pašvaldības pārvaldi, līdzdalības iespējām un to nozīmi;

o   veicina iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās, valsts/pašvaldības darba procesos;

o   citas atbilstīgas aktivitātes.

*Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķis ir „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”. Plašāka informācija un iedvesma simtgades sagaidīšanai http://www.lv100.lv/programma

 

Jomā „Starpkultūru dialogs” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes vērstas uz:

 • savstarpējas izpratnes veidošanu Kurzemē starp/par dažādu tautību, kultūru pārstāvjiem.
 • stereotipu mazināšanu Kurzemē par dažādām kultūrām, tautībām, to pārstāvjiem.

 

Jomā “Mazākumtautību NVO atbalsts” tiks atbalstīti projekti, kuru aktivitātes vērstas uz:

 • Latvijas mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību;
 • Latvijas mazākumtautību radošo kolektīvu darbību;
 • Latvijas mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;
 • Latvijas mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;
 • Latvijas romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu;
 • Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, sekmējot sadarbību starp romu kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu kopumu.

Projektu ietvaros nevar tikt īstenoti:

 • ideoloģiska, politiska, militāra vai reliģiska satura pasākumi;
 • amatieru un profesionālā sporta pasākumi (izņemot, ja pasākums ir kā līdzeklis mērķa sasniegšanai);
 • pasākumi, kas daļēji tiek finansēti citu projektu ietvaros.

 

Ziņu sagatavoja:

Kurzemes NVO atbalsta centrs

www.kurzemesnvo.lv

facebook.com/kurzemesnvo