IZSLUDINĀTS 2016. GADA PROJEKTU KONKURSS BIEDRĪBĀM UN NODIBINĀJUMIEM “IESAISTIES KURZEMĒ!”

Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina LR Kultūras ministrijas finansētu 2016. gada projektu konkursu Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem “Iesaisties Kurzemē!” ar projektu iesniegšanas termiņu 5. augusts! Projektus var iesniegt 3 atbalsta jomās:

 • “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” – finansējums 1 projektam līdz 2000 EUR.
 • “Starpkultūru dialoga veicināšana” – finansējums 1 projektam līdz 2000 EUR.
 • “Mazākumtautību NVO atbalsts” – finansējums 1 projektam līdz 3000 EUR (romu projektiem līdz 2000 EUR).

Informatīvs seminārs par konkursu un tā nosacījumiem notiks 13. jūnijā plkst. 11:45 Kuldīgas Mākslas nama 3. stāvā (1905. gada iela 6). Pieteikšanās semināram http://ej.uz/InfSeminars

ATBALSTĀMĀS PROJEKTU AKTIVITĀTES:

Jomā „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” tiks atbalstītas aktivitātes, kas palīdz sasniegt Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību”, ar to saprotot aktivitātes, kas:

 1. veicina vietējo cilvēku iesaistīšanos savas kopienas dzīves apstākļu un kvalitātes uzlabošanā, veicinot cilvēka, kopienas un valsts izaugsmi un ilgtspēju;
 2. veicina Latvijas cilvēku talantu, izcilības, uzņēmīguma un sasniegumu apzināšanu un iedvesmošanos no tiem;
 3. veicina paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jauniešiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību;
 4. veicina valstiskuma veidošanos, attīstību un saglabāšanu;
 5. veicina vēstures izpēti un tās rezultātu mūsdienīgu komunikāciju savā apkaimē.

Jomā „Starpkultūru dialoga veicināšana” ir atbalstāmas aktivitātes, kas:

 1. veido savstarpēju izpratni starp dažādu tautību pārstāvjiem un to kultūru Latvijā;
 2. mazina stereotipus par dažādu tautību pārstāvjiem un to kultūru Latvijā.

Jomā “Mazākumtautību NVO atbalsts” ir atbalstāmas aktivitātes, kas veicina:

 1. Latvijas mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību;
 2. Latvijas mazākumtautību radošo kolektīvu darbību;
 3. Latvijas mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību;
 4. Latvijas mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību;
 5. Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību, sekmējot sadarbību starp romu kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu kopumu;
 6. Latvijas romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu.

ATBALSTS PROJEKU IESNIEDZĒJIEM

Projektu sagatavošanas laikā aicinām izmantot iespēju konsultēties gan par ideju atbilstību konkursa mērķim un atbalstāmajām aktivitātēm, gan par projekta pieteikumu kvalitatīvu aizpildīšanu:

 • Par projektu idejām un pieteikuma saturu, ietverot pieteikuma pārskatīšanu ar rekomendācijām tā kvalitātes uzlabošanā: Inese Siliņa, tel. 29811722, inese@kurzemesnvo.lv
  (individuāli vienojoties par laiku un tikai līdz 02.08.2016.!);
 • Par finansēm un budžeta sastādīšanu: Egita Sudakova, tel. 29279461, egita@kurzemesnvo.lv
  (individuāli vienojoties par laiku un tikai līdz 02.08.2016.!)
 • Vispārīgas konsultācijas krievu valodā, tai skaitā pieteikumu sagatavošanai:Rita Rozentāle, tel. 26544088, rita@kurzemesnvo.lv
 • Par projektu sagatavošanas un iesniegšanas tehniskajiem jautājumiem:
  Santa Birzniece, tel. 26595587, santa@kurzemesnvo.lv.

Konkursā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, kuri reģistrēti vai faktiski darbojas Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā. Vairāk informācijas par konkursu: www.kurzemesnvo.lv.

KONKURSA NOLIKUMS UN VEIDLAPAS