Īstenots projekts “Katram savu tautastērpu Latvijas simtgadei!”

Vārmes pagasta attīstības biedrība “Vārme” ir īstenojusi projektu ” Katram savu tautastērpu Latvijas simtgadei!”

Biedrība kopš tās  dibināšanas dienas, veic dažādas aktivitātes, lai īstenotu statūtos noteikto mēŗķi: veicināt pagasta attīstību, sekmēt un atbalstīt dažādu sabiedrisko grupu aktivitātes, savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību un tās iestādēm, veicināt sa  biedrības integrāciju.

Projekta “Katram savu tautastērpu Latvijas simtgadei!” ietvaros ir iegādāti tautastērpi Vārmes pagasta skolas skolēnu tautas deju kolektīva ” Dimdariņi” visu vecumu (1.-9.klase) dejotājiem un lina tērpi abiem skolas koriem (1.-4.klase un 5.9.klase), kā arī  inovatīva mobila tērpu gludināšanas sistēma un skapis tērpu uzglabāšanai, lai atbalstītu Latvijas kultūras mantojuma tradīciju popularizēšanu un saglabāšanu.

Visi Kuldīgas novada Vārmes pamatskolas audzēkņi (esošie un topošie), kuri dejo BDK “ Dimdariņi” un dzied skolas koros un ansambļos ir ieguvuši skaistus un kvalitatīvus tērpus, lai godam pārstāvētu savu skolu, pagastu un novadu dažādos kultūras pasākumos.

Projekts īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmas LEADER un Kuldīgas novada pašvaldības atbalstu.