Īstenots LEADER projekts

Vairāk par projektu lasi šeit: https://www.darisimpasi.lv/raitam-deju-solim/