ELFLA VIII KĀRTA

logo

“Aprīkojuma iegāde grāmatvedības pakalpoujmu sniegšanai”
Iesniedzējs:  Jolanta Gertke
Īstenošanas vieta: Oskara Kalpaka iela 7a – 6, Skrunda
Kopējais finansējums: 2 298.27 EUR
Publiskais finansējums: 1 378.96 EUR
Kontakpersona: Jolanta Gertke
Projekta mērķis: sniegt kvalitatīvus grāmatvedības pakalpojumus un konsultācijas grāmatvedības un nodokļu likumdošanā Skrundas, Kuldīgas, Alsungas novada iedzīvotājiem.


“Iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde IK “Petūnija” darbības attīstībai” 
Iesniedzējs:  Individuālais komersants “Petūnija”
Īstenošanas vieta: Pils iela 7, Alsunga
Kopējais finansējums: 4 435.95 EUR
Publiskais finansējums: 2 661.57 EUR
Kontakpersona: Mairita Slavinska
Projekta mērķis: iegādāties nepieciešamās iekārtas, tehniku un aprīkojumu IK “Petūnija” krogam – viesu namam “Spēlmaņu krogs”, tādējādi nodrošinot iespēju uzņēmumam dažādot pakalpojumu sniegšanu un veicinpt uzņēmējdarbības attīstību lauku apvidū.


“Iekārtas un programmu nodrošinājuma iegāde SIA “Dekors RD” sniegto pakalpojumu paplašināšanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”
Iesniedzējs:  SIA “Dekors RD”
Īstenošanas vieta: Tehnikas iela 9, Kuldīga
Kopējais finansējums: 4 561.34 EUR
Publiskais finansējums: 2 736.80 EUR
Kontakpersona: Anda Gutlande
Projekta mērķis: paplašināt SIA “Dekors RD” piedāvājoamo pakalpojumu klāstu, veicot nepieciešamās iekārtas – lielformāta laminatora un programmu nodrošinājuma iegādi, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību VRG teritorijā.


“SIA “Gusto Vanilla” aprīkojuma iegāde pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”
Iesniedzējs:  SIA “Gusto Vanilla”
Īstenošanas vieta: Pilsētas laukums 1, Kuldīga
Kopējais finansējums: 1 930.00 EUR
Publiskais finansējums: 1 158.00 EUR
Kontakpersona: Aira Pigože
Projekta mērķis: uzlabot SIA “Gusto Vanilla” piedāvājamo produktu kvalitāti un apjomu, iegādājoties un uzstādot aukstuma vitrīnu, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību VRG teritorijā.


“Hidromanipulatora iegāde”
Iesniedzējs:  E.Tisjakas Laidu pagasta zemnieku saimniecība “Elitas”
Īstenošanas vieta: “Lācīši”, Laidu pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 8 876.00 EUR
Publiskais finansējums: 5 325.60 EUR
Kontakpersona: Elita Tisjaka
Projekta mērķis: Hidromanipulators – efektīvs atbalsts saimniecisko pakalpojumu sniegšanai vietējiem iedzīvotājiem un zemniekiem.


“Aprīkojuma iegāde SIA “SJ Būve” sniegto pakalpojumu paplašināšani un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”
Iesniedzējs:  SIA “SJ Būve”
Īstenošanas vieta: Upes iela 4, Alsunga
Kopējais finansējums: 14 071.36 EUR
Publiskais finansējums: 8 442.82 EUR
Kontakpersona: Jānis Sala
Projekta mērķis: paplašināt SIA “SJ Būve” piedāvājamo pakalpojumu klāstu, veicot nepieciešamo iekārtu (kausējamo aparātu komplekta) iegādi, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību VRG teritorijā.


“Riepu servisa centra izveide “Tornīšos”, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā”
Iesniedzējs:  SIA “JOSĀTI”
Īstenošanas vieta: “Tornīši” – 1, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 14 228.79 EUR
Publiskais finansējums: 8 537.27 EUR
Kontakpersona: Andra Pumpura
Projekta mērķis: industriālo riepu servisa centra aprīkojuma iegāde.


“”ZIG ZAG FACTORY” atvērtās darbnīcas aprīkošana, jaunrades sekmēšanas platformas attīstība”
Iesniedzējs:  SIA “ZIG ZAG FACTORY”
Īstenošanas vieta: Virkas iela 11, Kuldīga
Kopējais finansējums: 11 615.00 EUR
Publiskais finansējums: 6969.00 EUR
Kontakpersona: Dāvis Grāveris
Projekta mērķis: pilnvērtīgi aprīkot atvērta tipa darbnīcu vietējā reģiona – Kuldīgas, Alsungas, Skrundas iedzīvotājiem.