ELFLA III KĀRTA

logo

“Digitalizēts vēstures katalogs – “Kuldīga laika griežos””
Iesniedzējs:  biedrība “Viduskurzemes tūrisma apvienība”
Īstenošanas vieta: Baznīcas iela 5, Kuldīga
Kopējais finansējums: 9 941.16 LVL
Publiskais finansējums: 8 947.04 LVL
Kontakpersona: Jana Bergmane
Projekta mērķis: iegādāties jaunu, unikālu un inovatīvu digitālo katalogu par Kuldīgas kultūrvēsturi.


“Biedrības semināru telpas labiekārtošana un datortehnikas aprīkojuma iegāde”
Iesniedzējs:  biedrība “Etniskās kultūras centrs “SUITI””
Īstenošanas vieta: Ziedulejas iela 1, Alsunga
Kopējais finansējums: 2 521.40 LVL
Publiskais finansējums: 2 521.40 LVL
Kontakpersona: Dace Martinova
Projekta mērķis: labiekārtot semināra telpu un aprīkot ar mūsdienīgu datortehniku, kas paver iespējas biedrības telpās rīkot dažāda veida izglītojošus un suitu kultūras veicinošus pasākumus.


“Inventāra iegāde aktīvai atpūtai brīvā dabā”
Iesniedzējs:  biedrība “Savējie savējiem”
Īstenošanas vieta: Ventspils iela 12, Kuldīga
Kopējais finansējums: 2 544.83 LVL
Publiskais finansējums: 2 290.34 LVL
Kontakpersona: Līga Vaļģe
Projekta mērķis: slēpju komplektu un nūjošanas nūju iegāde, lai  iesaistītu iedzīvotājus aktīvā atpūtā brīvā dabā, dotu iespēju izmantot iegādāto inventāru nodarbībām maznodrošinātiem iedzīvotājiem un senioriem, senioeriem – lai popularizētu aktīvu novecošanos.


“Izej dabā – ieraugi, uzzini, pieņem!”
Iesniedzējs:  biedrība “Ēdoles skola nākotnei”
Īstenošanas vieta: “Skola”, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 8 634.56 LVL
Publiskais finansējums: 7 771.10 LVL
Kontakpersona: Dace Jansone
Projekta mērķis: “Vides izglītības skolas” izveidošana, kuras darbības rezultātā tiek sekmēta vides un kultūrvēsturisko vērtību apzināšana un saglabāšana.


“Iekštelpu ekstremāli sporta veidu (BMX, MTB, Inline un skeitborda) sporta zāles/parka izveide Kuldīgā”
Iesniedzējs:  biedrība “Ekstremālo sporta veidu klubs “BMX Ride Kuldīga””
Īstenošanas vieta: Tehnikas iela 9, Kuldīga
Kopējais finansējums: 9 821.00 LVL
Publiskais finansējums: 8 838.90 LVL
Kontakpersona: Solvita Bžalava
Projekta mērķis: izveidot jaunu ekstremālo sporta veidu (BMX, MTB, Inline un skeitborda) sporta zāli/rampu braukšanas parku Kuldīgas pilsētā, kur Kuldīgas, Kuldīgas novada un Kurzemes reģiona iedzīvotāji var nodarboties ar ekstremāliem sporta veidiem neatkarīgi no laika apstākļiem. Radīt infrastruktūru sekojošiem pakalpojumiem – ekstremālā sporta komandu treniņi, Kuldīgas sporta skolas treniņi, infrastruktūra aktīvās atpūtas tūrisma mārketinga aktivitātēm, netradicionāla infrastruktūra apmācību un lekciju organizēšanai.

                                                  Picture1


“Zīmola “Ražots Kurzemē” izveidošana vietējā tūrisma produktu popularizēšanai”
Iesniedzējs:  biedrība “Kurzemes tūrisma asociācija”
Īstenošanas vieta: Baznīcas iela 5, Kuldīga
Kopējais finansējums: 8 690.00 LVL
Publiskais finansējums: 7 821.00 LVL
Kontakpersona: Artis Gustovskis
Projekta mērķis: izveidot zīmolu, kas ekmēs Kurzemes atpazīstamību un tautsaimniecības attīstību, nodrošinot Kurzemes produktu atpazīstamību vietējā un starptautiskā tirgū.

          Picture1 Picture2


“Teritorijas labiekārtošanas pakalpojumu sniegšana”
Iesniedzējs:  biedrība “Kurzemes vides serviss”
Īstenošanas vieta: “Pumpuri”, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 4 809.00 LVL
Publiskais finansējums: 4 328.10 LVL
Kontakpersona: Jana Bergmane
Projekta mērķis: attīstīt Kurzemes vides servisa darbību, lai veicinātu līdzdalību publisko pakalpojumu sniegšanā, kas balstīti uz jaunāko tehnoloģiju izmantošanu, kā arī sekmētu uzņēmējdarbības attīstību. Tehnikas iegāde teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai.


“Kuldīgas tautastērpa darināšanas un valkāšanas klase”Pūralāde””
Iesniedzējs:  Kuldīgas novada pašvaldība
Īstenošanas vieta: 1905.gada iela 10, Kuldīga
Kopējais finansējums: 7 940.83 LVL
Publiskais finansējums: 7 146.74 LVL
Kontakpersona: Ina Celitāne
Projekta mērķis: sabiedrību rosināt un viedot izpratni par kultūras mantojuma pārmantošanas un saglabāšanas iespējām.


“Puķkopības un dārzkopības nozares popularizēšana un attīstība Kuldīgas novadā”
Iesniedzējs:  Biedrība “PUĶU SĒTA 2010”
Īstenošanas vieta: Ēdoles iela 33a, Kuldīga
Kopējais finansējums: 9 203.46 LVL
Publiskais finansējums: 5 503.05 LVL
Kontakpersona: Inguna Lēmane
Projekta mērķis: izveidot infrastruktūru biedrības darbības un ideju realizācijai Kuldīgā, Ēdoles ielā 33.


“Ģimeņu konsultāciju centrs”
Iesniedzējs:  Kuldīgas novada pašvaldība
Īstenošanas vieta: Dzirnavu iela 9, Kuldīga
Kopējais finansējums: 8 537.27 LVL
Publiskais finansējums: 7 683.54 LVL
Kontakpersona: Lorita Rimaševska
Projekta mērķis: piedāvāt uz ģimeņu terapiju balstītus un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus kompleksus psihosociālos pakalpojumus Kuldīgas novadā dzīvojošām ģomenēm ar bērniem.


“Pirmsinkubatora izveide un darbības uzsākšana Kuldīgā (Pirmsinkubators)”
Iesniedzējs: biedrība “KBI”
Īstenošanas vieta: Pilsētas laukums 4, Kuldīga
Kopējais finansējums: 6 198.19 LVL
Publiskais finansējums: 3 718.91 LVL
Kontakpersona: Madara Zalkovska
Projekta mērķis: sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Kuldīgas novadā, nodrošinot atbalstu ne tikai jaundibinātiem uzņēmumiem, bet arī biznesa ideju autoriem, izveidojot Pirmsinkubatoru un uzsākot tā darbību. Pirmsinkubators ir profesionāla platforma jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem, kas galbenokārt, nodrošina atbalstu biznesa idejas atlasē, izvērtēšanā un attīstībā (tai skaitā tirgus izpētē un analīzē, kā arī resursu apzināšanā, veidošanā komercdarbības uzsākšanai), kā arī nodrošina efektīvu vidi, kurā veikt biznesa idejas dzīvotspējas novērtēšanu pirms uzņēmuma dibināšanas.


“Inovatīvu atbalsta pakalpojumu izveide sociālā riska grupu iedzīvotājiem Kuldīgas novadā”
Iesniedzējs: biedrība “Saules sala”
Īstenošanas vieta: Liepājas iela 8 – 14, Kuldīga
Kopējais finansējums: 9 265.84 LVL
Publiskais finansējums: 9 265.84 LVL
Kontakpersona: Naira Šķone
Projekta mērķis: izveidot kvalitatīvus, inovatīvus sociālos pakalpojumus Kuldīgas novada sociālā riska grupau iedzīvotājiem (atkarībās nonākušām personām, bezpajumtniekiem, bijušajiem ieslodzītajiem u.c.(, kas sevī ietver atbalsta dzīvokļa (“atgriešanās ceļa” dzīvoklis) pakalpojumu rehanilitācijas beidzējiem un higiēnas centra pakalpojumu īpaši nelebvēlīgām sociālā riska grupām.


“Bērnu un jauniešu aktīvā atpūtas parka Pārventā labiekārtošana un apsaimniekošana”
Iesniedzējs: biedrība “SDK jaunieši”
Īstenošanas vieta: Ventas iela 33, Ziedoņa iela 33, Kuldīga
Kopējais finansējums: 8 490.36 LVL
Publiskais finansējums: 7 641.33 LVL
Kontakpersona: Dace Šēle
Projekta mērķis: labiekārtot Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas parku Pārventā un iegādāties parka apsaimniekošanai nepieciešamo inventāru.

     Picture1 Picture2


“Sensorā istaba skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem rehabilitācijai”
Iesniedzējs: biedrība “Dzils”
Īstenošanas vieta: “Saules stari”, Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 9 709.58 LVL
Publiskais finansējums: 8 738.61 LVL
Kontakpersona: Zane Kūlaine
Projekta mērķis: ierīkot sensoro istabu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem rehabilitācijai.


“Kuldīgas novada uzņēmēju apmācības”
Iesniedzējs: biedrība “Mobilais izglītības centrs”
Īstenošanas vieta: Pilsētas laukums 2, Kuldīga
Kopējais finansējums: 2 103.66 LVL
Publiskais finansējums: 1 893.28 LVL
Kontakpersona: Ināra Oļena
Projekta mērķis: inovatīvas tehnoloģijas – efektīvas uzņēmējdarbības veicinātājs.


“Līvijas Rezevskas skulptūru muzejs”
Iesniedzējs: Kuldīgas kultūras biedrība “LĪVIJA”
Īstenošanas vieta: Mucenieku iela 19, Kuldīga
Kopējais finansējums: 10 000.00 LVL
Publiskais finansējums: 9 000.00 LVL
Kontakpersona: Antoņina Valeiņa
Projekta mērķis: izveidot L.Rezevskas skulptūru muzeju kā pilnvērtīgu tūrisma objektu, kas ir nozīmīgs apskates objekts kā vietējiem iedzīvotājiem, tā arī visam Kuldīgas novadam, popularizējot tēlnieces darbus kā vietējiem, tā ārzemju viesiem. Tādējādi ālujot skanēt pilsētas vārdam Latvijā un ārpus tās robežām.


“Meža ābece”
Iesniedzējs: Meža īpašnieku biedrība “Meža konsultants”
Īstenošanas vieta: Vidus iela 35, Kuldīga
Kopējais finansējums: 4 871.52 LVL
Publiskais finansējums: 4 384.37 LVL
Kontakpersona: Sigita Vaivade
Projekta mērķis: popularizēt skolēniem, meža īpašniekiem un ģimenēm kā visbagātākā dabas resursa saglabāšanu un racionālu izmantošanu, sekmēt neformālo vides izglītību un popularizēt un veicin[āt meža apsaimniekošanu Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados.


“Aprīkojuma iegāde attīstošo terapiju nodrošināšanai biedrībā “Lejaskurzeme””
Iesniedzējs:  biedrība “Lejaskurzeme”
Īstenošanas vieta: Kalēju iela 4, Skrunda
Kopējais finansējums: 2 436.11 LVL
Publiskais finansējums: 2 436.11 LVL
Kontakpersona: Sanita Ukavica
Projekta mērķis: nodrošināt Skrundas novada iedzīvotājiem uzlabot atmiņu, sīko muskulatūru, uztveri, kustību koordināciju un priekšmetisko darbību pilnā apjomā, tā sekmējot iedzīvotāju dzīves kvalitātes paausgtināšanos.


“Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu materiālās bāzes izveide”
Iesniedzējs:  biedrība “CURONICA”
Īstenošanas vieta: Lielā iela 1a, Skrunda
Kopējais finansējums: 9 794.87 LVL
Publiskais finansējums: 8 815.38 LVL
Kontakpersona: Loreta Robežniece
Projekta mērķis: saglabāt un attīstīt Skrundas novada amatiermākslas un kultūras mantojuma procesu un tā nodošanu nākamajām paaudzēm. Mērķis izveidot materiālo bāzi Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu darbības attīstībai.


“Daudzfunkcionālas atpūtas ēkas rekonstrukcija Padures pagastā”
Iesniedzējs:  biedrība “Nabīte”
Īstenošanas vieta: “Nabīte”, Padures pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 10 555.08 LVL
Publiskais finansējums: 6 000.00 LVL
Kontakpersona: Inese Burdīgina
Projekta mērķis: rekonstruēt ēku, kas pielāgota aktīvās atpūtas cienītāju vajadzībām.


“Motosporta treniņbāzes izveide Rumbas pagastā”
Iesniedzējs:  biedrība “Kurlande”
Īstenošanas vieta: “Gravas”, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 8 247.93 LVL
Publiskais finansējums: 8 247.93 LVL
Kontakpersona: Imants Kārkliņš
Projekta mērķis: veicināt brīvā laika pavadīšanas iespējas, popularizēt motosportu jauniešu vidū, veicinot aktīvu, veselīgu dzīvesveidu. Tehnikas iegāde motosporta bāzes izveidošani Rumbas pagastā.


“Kundu mantojums”
Iesniedzējs:  biedrība “Kundu mazciems”
Īstenošanas vieta: “Kalēji”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 9 692.97 LVL
Publiskais finansējums: 8 723.68 LVL
Kontakpersona: Gatis Šķilts
Projekta mērķis: kvalitatīvas atpūtas zonas izveidošana Kundu mazciema teritoijā uz salas, saglabājot dabas doto ainavu, izveidojot kā pilnvērtīgu vrīvā laika un tūrisma objektu, kas ir nozīmīgs ne tikai tūristiem, bet arī visiem Kuldīgas novada iedzīvotājiem. Iesaistīt bērnus un jauniešus vietējās kultūras un vides saglabāšanā, organizējot bērnu un jauniešu vasaras nometnes, un piedāvāt dažādas aktivitātes pagasta skolai un vietējiem iedzīvotājiem.


“Suņu pajūgu trases “Aiziet!” izveide”
Iesniedzējs:  biedrība “Saules sala”
Īstenošanas vieta: “Kalēji”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 9 439.08 LVL
Publiskais finansējums: 9 439.08 LVL
Kontakpersona: Naira Šķone
Projekta mērķis: iegādāties aprīkojumu suņu pajūgu trases un nometņu pakalpojumu izveidošani un attīstībai, kas ļaus izveidot inovatīvu aktīvās atpūtas brīvā dabā pakalpojumu un jaunas unikālas sociālās integrācijas metodes ieviešanu Kuldīgas novadā.