Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Kuldīgas Biznesa inkubators sadarbībā ar biedrību “Darīsim paši!” un ALTUM, Skrundas novada jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem un biedrībām, piedāvā individuālas konsultācijas par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai/attīstībai un sabiedriskā aktivitāšu dažādošanai, izmantojot LEADER pieeju, LIAA Kuldīgas Biznesa inkubatora un ALTUM iespējas.

Interesentiem būs iespēja saņemt konsultācijas un informāciju par LIAA Kuldīgas Biznesa inkubatora pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumiem jaunajiem uzņēmējiem un biznesa ideju autoriem.

ALTUM iepazīstinās ar valsts atbalsta iespējām uzņēmējdarbības attīstībai: starta programmu (kuru var apvienot ar LEADER), sociālās uzņēmējdarbības programmu un eksporta un kredīta garantijām, lai mazinātu savus riskus.

Biedrība “Darīsim paši!” dalīsies ar aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas (sabiedriskā labuma projekti)” iespējām un nosacījumiem. Jūnija mēnesī biedrība „Darīsim paši!” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 3. kārtu LEADER programmā. Projekta konkursā var iesniegt sabiedriskā labuma projektus, kuru plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura. Tie ir projekti, kas veicina sabiedrības iesaistīšanos savas teritorijas attīstībā, stiprināšanā, kultūras attīstībā, vietējās teritorijas sakārtošanā, lai uzlabotu pakalpojuma pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, kā arī sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā.

Lai saņemtu individuālās konsultācijas un informāciju par jums interesējošiem jautājumiem, lūgums pieteikties rakstot vai zvanot:

Zane Eglīte

E:pasts: zane.eglite@skrunda.lv

Tālrunis: 63350454

Norises vieta un laiks:

04. jūlijā, plkst., 10.00, Skrundas novada domes konferenču telpā, Raiņa ielā 11, Skrundā