Biedrība „Darīsim paši!” izsludina projektu pieteikumu konkursu 2.kārtu (R2 – “Lauku biļete” uzņēmējdarbībai)

Biedrības “Darīsim paši!” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu

ELFLA intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš:15.04.2024. – 15.05.2024
Kārtas kopējais finansējums:60`000.00 EUR
Projektu īstenošanas teritorija:Kuldīgas novads, izņemot Kuldīgas pilsētu
Projektu īstenošanas termiņš:Ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu ar budžeta projektu “Lauku biļete” – līdz trīs gadiem no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Biedrības “Darīsim paši!” kontaktinformācija: 
Biroja adrese:Ventspils iela 16, Kuldīga
Kontaktpersona:Ieva Birbele
Tālrunis:+371 29463295
e-pasts:darisim.pasi@gmail.com
Informācija biedrības mājaslapā:https://www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/
Saite uz projektu kārtu sadaļu:https://www.darisimpasi.lv/planosanas-periods-2023-2027/2-karta/sludinajums/
Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā:https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla-2023-2027
Mērķis M1VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA
RīcībaR2 “Lauku biļete” uzņēmējdarbībai
Atbalsta apmērs60`000.00 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 14. punktā minētā darbībaAtbalstu jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai lauku teritorijā, ja to paredz vietējās attīstības stratēģija, saņem kā fiksētas summas maksājumu ar budžeta projekta aprēķina metodi “Lauku biļete”, izmantojot Zemkopības ministrijas apstiprināto metodiku[1] fiksētas summas maksājuma piemērošanai.
Rīcības R2 aprakstsRīcības ietvaros paredzēts atbalstīt: – jaunu uzņēmumu veidošanos, saskaņā ar atbalsta piešķiršanas reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un esošo darbības uzlabošanu un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās, – mājražošanas uzsākšanu vai attīstīšanu, – darbības uzsākšanu jauniem aprites ekonomikas pasākumiem, pasākumu ieviešanu ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā. Atbalstu var saņemt arī lietotu pamatlīdzekļu, kas nav vecāki par pieciem gadiem, iegādei.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam15`000.00 EUR  
Atbalsta intensitātePamata atbalsta intensitāte 40%, kuru var palielināt atbilstoši 3.2.sadaļā minētajiem kritērijiem SVVA stratēģijā.
Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju 

[1] Metodika pieejama šeit: https://www.zm.gov.lv/lv/media/12057/download?attachment

Ar pilnu sludinājuma tekstu iepazīties >>ŠEIT

Saistošie dokumenti >>ŠEIT