Biedrība „Darīsim paši!” iegūst starptautisku apbalvojumu

No 25.-27. Septembrim biedrība „Darīsim paši!” piedalījās Ziemeļu un Baltijas valstu reģionu lauku tīklu sekretariātu rīkotajā Ziemeļu un Baltijas valstu LEADER sadarbības projektu konkursa noslēguma pasākumā Tallinā, Igaunijā un saņēma starptautisku apbalvojumu diviem projektiem – „Viduslaiku festivāli”/Medieval Festivals/ un „Rokdarbi”/Hadictraft/, kas tika realizēti 2012.gadā sadarbībā ar vairākām vietējās rīcības grupām no Eiropas.

Projekts „Viduslaiku festivāli” tika īstenots ar mērķi izzināt viduslaiku tradīcijas un iepazīt kaimiņu valstu kultūru, rīkojot seminārus „Viduslaiku tradīcijas Eiropā”, kurā iesaistītās puses apmainījās pieredzē un zināšanās par amatniecības tradīcijām un senajām liecībām un pieredzes nodošanas izteiksmes veidiem nākamajām paaudzēm. Projektu īstenoja piecas Eiropas vietējās rīcības grupas – Karhuseutu (Somija), Darīsim paši! (Latvija), Pays Ruthenois (Francija) , Adriteam un Adirn (Portugāle), Parnu (Igaunija).

Pēc konkursa nolikumā izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem žūrijas komisija lēma, ka starpvalstu sadarbības projekts „Viduslaiku festivāli” ir labākais starpvalstu sadarbības projekts Kultūras kategorijā. Projekta apbalvojumu pasniedza Polijas nacionālais lauku tīkla pārstāvis Przemyslaw Greda.

1

 Starpvalstu sadarbības projekta „Viduslaiku festivāli”/Medieval Festivals/ dalībvalstu pārstāvji uz skatuves saņemot apbalvojumu – labākais starpvalstu sadarbības projekts Kultūras kategorijā.
Uz skatuves pārstāve no Latvijas – Dace Strazdiņa (trešā no kreisās).

2

Atzinības raksts projektam „Viduslaiku festivāli”/Medieval Festivals/.

Arī starpvalstu sadarbības projekts „Rokdarbi” Ziemeļu un Baltijas valstu LEADER sadarbības projektu konkursā tika nominēts kā finālists kategorijā Kultūra un tika atzīts par labāko projektu interneta balsojumā un ieguva iedzīvotāju simpātiju balvu. Projekta vadošais partneris bija Somijas vietējā rīcības grupa Karthuseutu, bet Igaunijas un Latvijas vietējās rīcības grupas – Jögevamaa Koostookoda  un “Darīsim paši!”, bija sadarbības partneri. Īstenojot projektu „Rokadarbi” iesaistītās dalībvalstis dalījās ar zināšanām un pieredzi par rokdarbu kultūras tradīcijām un metodēm ar kādām tās tiek uzturētas un nodotas no paaudzes paaudzē, iesaistot arī visu paaudžu iedzīvotājus pilsētu svētku pasākumos Skrundā, Kuldīgā, Peltsamā un Kokemaki.

3

Projekts „Rokdarbi”/Hadictraft/ tiek atzīts par labāko projektu interneta balsojumā un  iegūst iedzīvotāju simpātiju balvu. Uz skatuves pārstāvji no Latvijas – Zane Eglīte (otrā no kreisās) un Ina Celitāne (piektā no kreisās).

4

Atzinības raksts projektam „Rokdarbi”/Hadictraft/.

 Ziemeļu un Baltijas valstu LEADER sadarbības projektu konkursa mērķis ir uzsvērt starpvalstu sadarbības projektu nozīmīgumu, izcelt veiksmes stāstus, veicināt plašākas sabiedrības izpratni par dažādām, interesantām tēmām un aktivitātēm, kas var tikt īstenotas ar sadarbības projektu palīdzību. Izteikt atzinību vietējām rīcības grupām, kuras jau līdz šim ir bijušas aktīvas Ziemeļu un Baltijas valstīs un rosināt tās  un citas vietējās rīcības grupas turpināt īstenot sadarbības projektus jaunajā plānošanas periodā (2014-2020) un nostiprināt LEADER lomu, atbalstot ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas ieviešanu. Konkursa rīkošanā iesaistījušās tādas valstis kā Dānija, Igaunija, Somija, Latvija, Lietuva, Polija un Zviedrija.

Projektu konkursam kopā tika pieteikti 60 projekti no dažādām Ziemeļu un Baltijas valstīm, no kuriem finālā tika izvirzīts 21 projekts –  nominācijā „Jaunieši”- 4,  nominācijā „Kultūra” -4, nominācijā „Vietējās teritorijas attīstība” -4 un nominācijā „Vietējie resursi un vide” – 5. 

Informāciju sagatavoja:
Dace Strazdiņa (biedrības „Darīsim paši!” koordinatore )
Zane Eglīte (projekta „Rokdarbi” projekta vadītāja)
Foto: Dace Strazdiņa