6. kārtā apstiprinātie projekti

1.rīcība: atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai.

Atbalsta pretendents: SIA Raitums AB
Projekta nosaukums: Dabisko krāsu darbnīcas ar demonstrāciju telpu izveide Kuldīgā
Reģistrētais attiecināmais: 60000.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 42000.00 EUR

Projekta mērķis ir, veicot Pretendenta krāsu darbnīcas un demonstrāciju telpas izveidi, līdz 2021. gada vasaras tūrisma sezonas sākumam izveidot ne vien VRG, bet visas Kurzemes mērogā unikālu risinājumu Pretendenta vietēji ražotās produkcijas realizēšanai, kā arī noieta popularizēšanai un veicināšanai, kura ietvaros potenciālajiem klientiem un vienkārši tūristiem inovatīvā veidā tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar dabiskajām krāsām, to izmantošanas vēsturi Latvijā un Ziemeļeiropā, gan pašiem reāli dabā aplūkot šo krāsu paraugus, kā arī pašiem meistara pavadībā praktiski apgūt darbu ar šīm krāsām, tādējādi apgūstot nepieciešamās pamata prasmes darbā gan ar šīm krāsām, gan krāsām.

Atbalsta pretendents:  SIA Kursa Altum
Projekta nosaukums:  Arborista pakalpojuma attīstīšana 2.posms
Reģistrētais attiecināmais: 18933.55 EUR
Reģistrētais publiskais: 13253.48 EUR
Projekta mērķis ir turpināt attīstīt arborista pakalpojumu sniegšanu Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados, kā arī citur Kurzemē.

Atbalsta pretendents: SIA PRO 3D
Projekta nosaukums: Robotizētā tahimetra komplekta iegāde, radot un attīstot jaunus, inovatīvus pakalpojumus
Reģistrētais attiecināmais: 50000.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 35000.00 EUR
Projekta mērķis ir iegādāties robotizēto tahimetra komplektu uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanai un izveidot vienu jaunu darba vietu.

Atbalsta pretendents: SIA Provinces sēta
Projekta nosaukums: Bistro un vietējo ražotāju tirdzniecības vietas “PLACIS” izveide Kuldīgā, Dzirnavu ielā 11
Reģistrētais attiecināmais: 60000.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 42000.00 EUR
Projektam ir divi tiešie mērķi -1) veikt esošās ēkas pārbūvi, lai uzsāktu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu un izveidotu VRG teritorijā tapušas produkcijas tirdzniecības vietu un 2) sekmēt nodarbinātību VRG teritorijā. Investīcijas ir nepieciešamas esošas ēkās pārbūvei, lai uzņēmums varētu uzsākt ražošanu. Projekta ilgtermiņa mērķis-kļūt par konkurētspējīgu, atpazīstamu un stabilu uzņēmumu.

Atbalsta pretendents: fiziska persona
Projekta nosaukums: Galdniecības ražotnes izveide
Reģistrētais attiecināmais: 46724.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 32706.80 EUR
Projekta mērķis ir radīt konkurētspējīgu mēbeļu ražošanas uzņēmumu ar darbību Latvijas un ārvalstu tirgos, pastiprināti apgūstot Skandināvijas tirgu.

Atbalsta pretendents: fiziska persona
Projekta nosaukums: CNC apstrādes centra iegāde, jauna pakalpojuma radīšanai un attīstīšanai
Reģistrētais attiecināmais: 49555.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 34688.50 EUR

Projekta iesniedzēja īstermiņa mērķis ir projekta ietvaros iegādāties CNC apstrādes centru lokšņu materiālu izgatavošanas pakalpojumu sniegšanai un izveidot vienu jaunu darba vietu.

Atbalsta pretendents: SIA FERME
Projekta nosaukums: “Alus darītavas izveide”
Reģistrētais attiecināmais: 50000.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 34999.99 EUR
Projekta “Alus darītavas izveide” mērķis ir paplašināt savu saimniecisko darbību, izveidojot jaunu alus ražošanas uzņēmumu vietējās rīcības grupas teritorijā, kas piedāvās produkciju ar augstu pievienoto vērtību, nodrošinās jaunu darbavietu radīšanu, tādējādi sekmējot vietējās ekonomikas stiprināšanu.

Atbalsta pretendents: SIA EG Wood
Projekta nosaukums: Iekārtu modernizācija galdniecības izstrādājumu ražošanas paplašināšanai
Reģistrētais attiecināmais: 49955.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 34968.50 EUR
Projekta mērķis ir veikt namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošanas modernizāciju un attīstību, radot jauna dizaina galdniecības izstrādājumus, iegādājoties namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošanas iekārtu – CNC apstrādes centru, paplašināt to realizāciju tirgū, papildus izveidot vienu pilna laika darba vietu, radot kvalitatīvākus darba apstākļus, paaugstinot lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicinot konkurētspēju un teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Atbalsta pretendents: fiziska persona
Projekta nosaukums: Circeņu pārstrāde
Reģistrētais attiecināmais: 60000.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 42000.00 EUR

Projekta mērķis ir lauku teritorijā – viensētā “Āres”, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā – uzsākt darbību bioekonomikas nozarē, izveidojot ražotni un radot jaunu produktu – pulveri ar augstu olbaltumvielu saturu (60-70% olbaltumvielas) un citām augstvērtīgām uzturvielām (kalcijs, dzelzs, Omega 3, Omega 6, šķiedrvielas), kas iegūts no paša saimniecībā izaudzētiem circeņiem (mājas circenis (Acheta domestica)). Šādas ražotnes izveide veicinās vietējās teritorijas ekonomisko attīstību un attīstīs jaunu uzņēmējdarbības veidu, turklāt šāds produkts Latvijas teritorijā būs inovatīvs produkts. Kā arī ražotnē plānots sapakot (atbilstošā, siltinātā iepakojumā) dzīvus circeņus, kuri tiks tirgoti kā barība eksotiskiem dzīvniekiem.

Atbalsta pretendents: SIA ĒDOLES DĀRZI
Projekta nosaukums: Ābolu limonādes ražotne
Reģistrētais attiecināmais: 56700.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 39690.00 EUR
Uzņēmuma īstermiņa mērķi ir uzsākt jauna pārtikas produkta ar augstu pievienoto vērtību – ābolu sulas ražošanu ērtā – alumīnija bunžas iepakojumā. Uzņēmuma ilgtermiņa mērķi ir attīstīt produktu klāstu, papildinot ābolu sulu ar cita veida produktiem (bumbieru, ķiršu, zemeņu), kā arī attīstīt minerālūdens ražošanu.

Atbalsta pretendents:  PSV Skrundas novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Pacēlāja izbūve Rudbāržu internātskolas ēkā sociālās aprūpes, rehabilitācijas, izglītības un atpūtas centrs”Rudbārži”
Reģistrētais attiecināmais: 60000.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 48000.00 EUR


Projekta mērķis ir izveidot inovatīvu sociālās aprūpes, rehabilitācijas, izglītības un atpūtas pakalpojumu kompleksu Rudbāržos, nodrošinot vides pieejamību. Projekta galvenais mērķis ir izmantot Rudbāržu internātskolas abu ēku un plašās teritorijas, kā arī ainaviskās apkārtnes potenciālu, izveidojot vēl nebijušu ilgstošas sociālās rehabilitācijas institūcijas konceptu, kurā aktīva novecošana mijiedarbotos ar jauniešu, pusmūža cilvēku, kuriem pastāv profesionālās izdegšanas risks, un brīvprātīgā darba veicēju aktivitātēm.

Atbalsta pretendents:  SIA PLATTE
Projekta nosaukums: PLATTE – IKEA PREMIUM FASĀDES
Reģistrētais attiecināmais: 50000.00 EUR
Reģistrētais publiskais: 35000.00 EUR

Projekta mērķis ir paplašināt ražošanu, iegādāties pamatlīdzekļus, radīt jaunas darba vietas, radīt jaunu un inovatīvu dizaina produktu.

Atbalsta pretendents: BDR “Eguss”
Projekta nosaukums: Zirga pajūga pakalpojumu nodrošināšana vietējās rīcības grupas teritorijā
Reģistrētais attiecināmais: 8485.20 EUR
Reģistrētais publiskais: 5939.64 EUR
Projekta mērķis ir iegādāties ratus un širu aizjūgu, lai nodrošinātu zirgu pajūga pakalpojumu sniegšanu visā vietējās rīcības grupas teritorijā.

Atbalsta pretendents:  IK Petūnija
Projekta nosaukums: Vietējās produkcijas popularizēšanas un tirdzniecības vietas PITSTOP izveide Alsungas novadā
Reģistrētais attiecināmais: 19143.96 EUR
Reģistrētais publiskais: 13400.76 EUR
Projekta mērķis ir izveidot un aprīkot vietējās produkcijas popularizēšanas un tirdzniecības vietu PITSTOP Alsungas novadā, Raiņa ielā, tādejādi dažādojot IK Petūnija darbību un veicinot vietējo uzņēmējdarbību.

Atbalsta pretendents:   SIA Drukart
Projekta nosaukums: SIA “Drukart” pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana
Reģistrētais attiecināmais: 48123.15 EUR
Reģistrētais publiskais: 33686.20
EUR

Pēc projekta īstenošanas mērķis ir paaugstināt kvalitāti, evektivitāti un pieejamību sekojošiem pakalpojumiem augstākā līmeņa amatniecībā: 1) Sietspiedes apdrukas pakalpojums uz papīra, tekstila u.c. materiāliem; 2) Nodrošināt sietspiedes darbnīcā esošos resursus un tehniskā aprīkojuma un inventāra pieejamību publikai; 3) Piedāvāt apmācības un meistarklases sietspiedē.