Ir sākusies projektu iesniegumu pieņemšana!

Ir sākusies konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārta Lauku  attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Projektu iesniegumu pieteikumus var iesniegt 1. rīcībā  “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanā” no 03.04.2017. līdz 03.05.2017. 

Projektu konkursa 2.kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 423`340.34 euro.

Sīkāka informācija :

http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/

https://www.darisimpasi.lv/saistosie-dokumenti-2-k/