1.kārta noslēgusies

Ir noslēgusies biedrības „Darīsim paši!” izsludinātā 1. kārta Lauku  attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

1.kārtā LAD Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprinājusi 32 projektus ar kopējo publisko finansējumu – 879`468,85 EUR :

1.rīcībā “Vietējās ekonomikas stiprināšana” apstiprināti 13 projekti ar kopējo publisko finansējumu – 408`037,96 EUR.

2.rīcībā Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai (sabiedriskā labuma projekti) apstiprināti 12 projekti ar kopējo publisko finansējumu – 315`352,95 EUR.

3.rīcībā “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai (sabiedriskā labuma projekti)” apstiprināti 7 projekti ar kopējo publisko finansējumu – 156`077,92 EUR.