Projekta nosaukums: Skrundas novada aktiermākslas kolektīvu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana un informācijas aprites nodrošināšana
Kopējais finansējums: 21534.03 EUR
Publiskais finansējums: 19380.63 EUR
Projekta mērķis ir iegādāties tautas tērpus un aksesuārus Skrundas novada četriem tautas deju kolektīviem un izvietot novada katrā pagastā vienotus afišu stabus, kur varētu izvietot informāciju par kultūras pasākumiem un novada aktualitātēm.
Biedrība plāno iegādāties svārkus un bikses, kurpes un zābakus, saktiņas un kreklus, pastalas un zeķes, vainadziņus un aubes, vestes un mēteļus, kā arī trejdekšņus.

Projekta nosaukums: Gājēju un velobraucēju tilts pāri Riežupei
Kopējais finansējums: 50000.00 EUR
Publiskais finansējums: 45000.00 EUR
Projekta mērķis – sakārtot sagruvušā tilta vietu uz autoceļa “Mežvalde – Galmicas” 6284 A003 Riežupes dabas parka (Natura 2000) teritorijā un izveidot tā vietā ilglaicīgu gājēju un velobraucēju tiltu.

Projekta nosaukums: Draudzes mājas jumta nomaiņa
Kopējais finansējums: 27001.53 EUR
Publiskais finansējums: 24301.38 EUR
Projekta mērķis ir Kuldīgas Sv.Annas baznīcas draudzes mājas jumta nomaiņa.

Projekta nosaukums: Katram savu tautastērpu Latvijas simtgadei!
Kopējais finansējums: 23436.76 EUR
Publiskais finansējums: 21093.08 EUR
Projekta ietvaros plānots iegādāties tautastērpus Vārmes pagasta skolas skolēnu tautas deju kolektīva “Dimdariņi” visu vecumu dejotājiem un lina tērpus abiem skolas koriem. Plānots iegādāties arī mobilu tērpu gludināšanas sistēmu un skapi tērpu uzglabāšanai.

Projekta nosaukums: Etnogrāfiskā suitu tautas tērpa atjaunošana uzvedumam “Suitu kāzas”
Kopējais finansējums: 24990.00 EUR
Publiskais finansējums: 22491.00 EUR
Veikt etnogrāfiski pareiza suitu tautas tērpa atjaunošanu, kas paredzēta topošam uzvedumam “Suitu kāzas” Latvijas simtgadei veltītam pasākumam.
Plānots iegādāties tādus pamatlīdzekļus kā brunči, villaines, vestes, saktas u.t.t

Projekta nosaukums: Nacionālās pretošanās kustības muzeja paplašināšana Rendas pagasta “Viesturos”
Kopējais finansējums: 25000.00 EUR
Publiskais finansējums: 22500.00 EUR
Nodibinājums “Rubeņa fonds” nodarbojas ar nacionālās pretošanās kustības vēstures vācu un padomju okupācijas laika izpēti un popularizēšanu. Kopš 2014.gada novembra nozīmīgu darbu šajā jomā veic arī fonda dibinātais Nacionālās pretošanās kustības muzejs Rendas pagasta “Viesturos”. Projekta īstenošanas gaitā tiks būtiski pilnveidots un modernizēts Latvijā vienīgais nacionālās pretošanās kustības muzejs.
Par projektā iegūtu finansējumu plānota telpu pārbūve un remonts muzeja saimniecības ēkā. Ēkas pārbūve dotu iespēju ekspozīcijas vizuālajai un saturiskajai pilnveidošanai.

Projekta nosaukums: Stacionārās laukuma spēlēs
Kopējais finansējums: 3469.43 EUR
Publiskais finansējums: 3122.49 EUR
Projekta mērķis ir iegādājoties jaunus pamatlīdzekļus – asfalta spēli – “Riču račs” papildināt Rumbas pagasta Ventas un Mežvaldes ciematu iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošinot drošu vietu bērnu attīstības veicināšanai kā arī paplašinot saskarsmes iespējas ciematu un pilsētas bērniem un nodrošinot bezmaksas fiziskās aktivitātes vecākiem kopā ar bērniem svaigā gaisā, draudzīgā vidē.

Projekta nosaukums: Gājēju pārejas un celiņa izbūve izglītības iestāžu pieejamībai Alsungā
Kopējais finansējums: 8277.49 EUR
Publiskais finansējums: 7449.74 EUR
Projekta mērķis izveidot jaunu infrastruktūras objektu – gājēju pāreju un celiņu virzienā uz Alsungas vidusskolu, tādējādi nodrošinot sasniedzamību divām izglītības iestādēm – Alsungas vidusskolai un Alsungas mūzikas skolai. Skolas iela pašreiz tiek šķērsota dažādos ielas posmos, bet ir nepieciešams izbūvēt gājēju pāreju. Šāda celiņa ierīkošana uzlabos drošu gājēju pārvietošanos, lai gājēji neietu pa ceļa braucamo daļu, kā arī tiks sakopts un uzlabots Alsungas teritorijas pievilcīgums, tādējādi padarot dzīves telpu piemērotāku un draudzīgāku iedzīvotājiem un teritorijas apmeklētājiem.

Projekta nosaukums: Radošās darbnīcas “Austuve” telpas atjaunošana
Kopējais finansējums: 21886.78 EUR
Publiskais finansējums: 19698.10 EUR
Radošā darbnīca “Austuve” ir biedrības telpas, kuras tiek plaši izmantotas suitu tradicionālo prasmju apgūšanai un popularizēšanai. Biedrība ar šī projekta palīdzību vēlas atjaunot radošās darbnīcas “Austuve” telpas, kas šobrīd ir nolietojušās, estētiski nepievilcīgas, bez atbilstoša apgaismojuma un elektroinstalāciju tīkla.
Projekta ietvaros ir plānots veikt: telpas grīdas un sienu remontu, elektroinstalācijas montāžu, kā arī nomainīt logus un durvis, lai telpā arī gada aukstajā laikā būtu iespējams nodarboties ar aušanu.

Projekta nosaukums: Kāpšanas torņa izveide un ekipējuma iegāde Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma pulciņam
Kopējais finansējums: 43036.96 EUR
Publiskais finansējums: 38733.26 EUR
Uzbūvēt kāpšanas torni Nīkrāces pagasta pamatskolas teritorijā un iegādāties kāpšanas nodarbībām nepieciešamo ekipējumu, nodrošinot daudzveidīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma pulciņa dalībniekiem, skolas jaunsardzes pulciņa dalībniekiem, Nīkrāces pagasta un Skrundas novada sabiedrībai.

Projekta nosaukums: Āra trenažieru un bērnu rotaļu laukuma izveide Īvandes pagastā, Kuldīgas novadā
Kopējais finansējums: 14928.79 EUR
Publiskais finansējums: 13435.90 EUR
Kuldīgas novada pašvaldības īpašums – Īvandes muižas komplekss, ir iecienīta atpūtas vieta gan Īvandes pagasta gan arī daudziem citiem novada iedzīvotājiem un tūristiem, kuri apmeklē Īvandes muižu kā tūrisma objektu. Šobrīd pie Īvandes muižas ir 2004. gadā izveidots bērnu rotaļu laukums, kurš ir nolietojies un drošības apstākļu dēļ jau daļēji demontēts. Atvedot bērnus uz rotaļu laukumu šobrīd, šeit ir tikai pāris nolietojušies rotaļu laukuma elementi bērniem, savukārt citām iedzīvotāju vecuma grupām nav nekādu iespēju aktīvai atpūtai.
Projekta mērķis ir paplašināt aktīvas atpūtas un veselības nostiprināšanas iespējas dažādām iedzīvotāju vecuma un veselības stāvokļa grupām, tostarp bērniem, senioriem, invalīdiem un ģimenēm ar bērniem, ierīkojot āra trenažieru un bērnu rotaļu laukumu.

Projekta nosaukums: Sintētiskā futbola laukuma pamatnes ierīkošana
Kopējais finansējums: 50000.00 EUR
Publiskais finansējums: 45000.00 EUR
Biedrības “ES PAR FUTBOLU” ilgtermiņa mērķis ir sadarbojoties ar Kuldīgas novada pašvaldību, attīstīt A. Grundmaņa stadionu un apkārt esošo teritoriju, kā arī piesaistot nepieciešamos līdzekļus, veicināt, ka A. Grundmaņa stadions Kuldīgā kļūst par populāru sacensību vietu.
Projekta ietvaros biedrība paredz izveidot sintētiskā futbola laukumu Kuldīgā A. Grundmaņa stadionā.

Projekta nosaukums: Olimpiskā un amerikāņu tranšejas šaušanas sporta stenda izveide, nodrošināšana un popularizēšana
Kopējais finansējums: 49839.15 EUR
Publiskais finansējums: 44855.23 EUR
Līdz šim Kuldīgas novada sportā skolā nedarbojas šaušanas sporta sekcija, jo nav apmācību bāzes, kur praktiski to apgūt un attīstīt savas prasmes.
Projekta mērķis ir: iegādājoties un uzstādot jaunus pamatlīdzekļus, izveidot Olimpisko un amerikāņu tranšejas šaušanas sporta stendu. Projekts tiks realizēts Kuldīgā, Rumbas pagastā.

Projekta nosaukums: Stenda SK-100 drošības barjeru un šaušanas pozīcijas vietas izbūve
Kopējais finansējums: 49916.90 EUR
Publiskais finansējums: 44925.21 EUR
Biedrība sadarbojas ar Kuldīgas novada pašvaldību, organizējot dažādus pašvaldības čempionātus un sacensības, kā arī nodrošinot šautuvē pieejamos pakalpojumus Kuldīgas novada pašvaldības policijas darbiniekiem. Projekta mērķis ir izbūvēt drošības barjeras un drošības prasībām atbilstošu šaušanas pozīcijas stendu, iepriekšējā projektā realizētajam ložu šaušanas stendam “Skrienošais alnis”. Veikt stenda sertifikāciju sacensību rīkošanai.

Projekta nosaukums: Jauno žurnālistu skolas darbības paplašināšana
Kopējais finansējums: 7671.42 EUR
Publiskais finansējums: 6904.28 EUR
Līdz šim Jauno žurnālistu skola, kurā biedrības Kursas raksti darbojās uz entuzisma pamatiem, aptvēra pārsvarā Kuldīgas un Skrundas novada teritoriju. Taču tagad atbalsta saņemšanas gadījumā, biedrība varēs nodrošināt tās regulāru darbību, turklāt paplašinot to visā VRG teritorijā, piesaistot arī Alsungas novada skolēnus.
Projekta “Jauno žurnālistu skolas darbības paplašināšana” mērķis ir tehniski nodrošināt skolēnu un jauniešu apmācību, lai attīstītu medijpratību un tehniskās iemaņas, kas vajadzīgas profesijās, kas saistītas ar medijiem un mūsdienu tehnoloģijām. Atbalsta pretendents iegādāsies tādus pamatlīdzekļus kā portatīvo datoru, fotokameras, zibspuldzi, diktofonu u.t.t

Projekta nosaukums: Aprīkojuma iegāde jauniešu mājai Kuldīgā
Kopējais finansējums: 50000.00 EUR
Publiskais finansējums: 44999.99 EUR
Šobrīd Kuldīgā jauniešiem nav pašiem savas aprīkotas telpas, kur viņi varētu pulcēties, diskutēt, īstenot savas idejas, pašiem plānot un organizēt pasākumus savā vidē.
Biedrība “SDK jaunieši” ir vienojusies ar Kuldīgas Bērnu un jauniešu centru un Kuldīgas Jauniešu domi kopīgi izveidot Jauniešu māju Kuldīgā Jelgavas ielā 26. Telpas tiks ilgtermiņā nomātas no Kuldīgas Svētās Katrīnas luterāņu draudzes.
Projekta ietvaros ir plānots iegādāties pamatlīdzekļus (mēbeles, datortehniku, biroja tehniku, virtuves tehniku, sporta aprīkojumu, mūzikas iekārtas u.c.). Plānojot nepieciešamos pamatlīdzekļus un aktivitātes, kuras varētu īstenot, izmantojot iegādātos pamatlīdzekļus, tika ņemts vērā pašu jauniešu viedoklis un viņi piedalījās nepieciešamo pamatlīdzekļu plānošanā un atlasē.

Projekta nosaukums: Multifunkcionālu darbnīcu izveide Kuldīgas mākslinieku rezidencē
Kopējais finansējums: 33500.91 EUR
Publiskais finansējums: 30150.82 EUR
Projekta mērķis ir Kuldīgas mākslas un radošā klastera darbības papildināšana, Mākslinieku rezidenču centrā, Pils ielā 2, Kuldīgā. Par projektā iegūto finansējumu plānots iegādāties aprīkojumu datorklasei un multimediju darbnīcai, kā arī veidot darbnīcu tēlu.
Mākslinieku darbnīcu pakalpojums ir nepieciešamas, lai īstenotu ar mākslu un dizainu saistītus rezidenču projektus. Šādu darbnīcu Kuldīgā nav, bet līdzšinējie starptautiskie mākslas un dizaina projekti liecina, ka pieprasījums ir.

Projekta nosaukums: Starptautiskiem standartiem atbilstoša konkūra laukuma ierīkošana
Kopējais finansējums: 17864.39 EUR
Publiskais finansējums: 16077.95 EUR
Projekta mērķis ir izveidot starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkūra laukumu ar šķēršļu komplektu sacensību un treniņu nodrošināšanai Kurzemes reģiona jātniekiem.
Biedrība “Eguss” dibināta 2012.gada 29.februārī ar mērķi popularizēt jāšanas sportu un reitterapiju sabiedrībā un ar tās palīdzību nodrošināt nodarbības gan tiem bērniem un pieaugušajiem, kam nav veselības problēmu, gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Projekta mērķis ir izveidot starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkūra laukumu ar šķēršļu komplektu sacensību un treniņu nodrošināšanai Kurzemes reģiona jātniekiem.
Nepieciešams iegādāties drošus un kvalitatīvu šķēršļu komplektu un pļaušanas iekārtu konkūra laukuma un tā apkārtnes kopšanai. Ilgtermiņā pretendents plāno attīstīt biedrības darbību, piedāvājot arī dažādus izglītojošus pasākumus, nometnes, ekskursijas, kā arī sacensības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo tās tiek organizētas tikai Pierīgā.

Projekta nosaukums: Multifunkcionāla sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana Pētera ielā 10, Kuldīgā
Kopējais finansējums: 32325.48 EUR
Publiskais finansējums: 27000.00 EUR
Multifunkcionāla sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana ir biedrības “MESS” jauniešu iecere, lai sakārtotu pašvaldībai piederošo teritoriju Pētera ielā 10, Kuldīgā. Projekta īstenošana nodrošinās sporta un aktīvās atpūtas pieejamību Kuldīgas vecpilsētas daļā. Sporta un aktīvās atpūtas laukums tiks veidots ar gumijotu segumu norobežotā teritorijā bērniem drošā vidē. Laukuma izveides rezultātā tiks sakārtota teritorija Pētera ielā 10, lai uzlabotu sporta pakalpojuma pieejamību skolēniem un vietējiem iedzīvotājiem. Laukums būs atvērts un pieejams visiem interesentiem bez maksas. Tajā plānots rīkot sporta sacensības, nometnes un pasākumus Kuldīgas, Skrundas un Alsungas bērniem un jauniešiem, kā arī jebkurš interesents, iepriekš vienojoties ar biedrību, varēs izmantot šo laukumu bez atlīdzības āra aktivitāšu un sporta pasākumu rīkošanai.

Projekta nosaukums: Kuldīgas Jauniešu mājas pagalma labiekārtošana
Kopējais finansējums: 38709.32 EUR
Publiskais finansējums: 27000.00 EUR
2017.gada vasarā savu darbību uzsāka Kuldīgas Jauniešu māja, kurā uz ik dienu darbojas 20-40 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem no Kuldīgas pilsētas un pagastiem, kā arī no citiem novadiem. Diemžēl Kuldīgas Jauniešu mājas pagalms ir nesakārtots un nedrošs. Kaimiņu māju iemītnieki pagalmā ir uzcēluši nelegālos šķūņus malkas un dažādu nevajadzīgu mantu uzglabāšanai, kas, pēc Kuldīgas novada pašvaldības būvinspekcijas nodaļas sniegtās informācijas, ir pirmsavārijas stāvoklī un var novest pie ēkas daļējas sabrukšanas Papildus pagalmā atrodas kaimiņu ierīkotas komposta kaudzes un periodiski pagalmā tiek izmesti atkritumi, kā arī citas nepiederošas personas to regulāri izmanto caurstaigāšanai. Lai novērstu konstatētās problēmas, projekta ietvaros plānots labiekārtot pagalmu, ierīkojot žogu un veicot pagalma bruģēšanu. Graustu un atkritumu novākšana plānota talkas veidā pirms būvniecības darbu uzsākšanas, piesaistot arī pašus jauniešus. Plānojot nepieciešamā pagalma labiekārtojumu, tika ņemts vērā pašu jauniešu viedoklis – prioritāri uzbūvēt pagalma nožogojumu, lai tiktu nodrošināta kārtība un drošība pagalmā un veikt pagalma pamatnes sakārtošanu, bruģējot to.

Projekta nosaukums: Tenisa laukuma izveide Kuldīgā
Kopējais finansējums: 30578.05 EUR
Publiskais finansējums: 26999.99 EUR
Biedrība 2017.gada 1.augustā ar Kuldīgas novada pašvaldību noslēgusi zemes gabala daļas Rožu ielā 2, Kuldīgā līgumu par apbūves tiesībām, paredzot minētajā zemes gabalā ierīkot iežogotu tenisa laukumu. Īstenojot projektu, saskaņā ar cenu aptaujas rezultātiem, plānots: Slēgt līgumu par vecā asfalta demontāžu, jauna asfalta ieklāšanu, paredzot virsūdeņu novadīšanas nosacījumus, grāvju tīrīšanu; Slēgt līgumu par mākslīgā seguma ieklāšanu un tenisa laukuma aprīkošanu; Papildus plānots iegādāties būvmateriālus caurredzama žoga ierīkošanai, augstumā, kādu nosaka tenisa laukumu projektēšanas normatīvi, ieejas vārtu vismaz 1.2m platumā ierīkošanai, nodrošinot iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem iekļūt un pārvietoties teritorijā, pamatojoties uz pretendenta sastādīto tāmi. Žoga un vārtu ierīkošana plānota talkas veidā. Saskaņā ar MK noteikumos Nr.590 28.4.punktā noteikto, pēc projekta realizācijas, tiks izgatavota informatīvā plāksne un piestiprināta pie tenisa laukuma žoga, tādējādi nodrošinot pakalpojuma atpazīstamību.

Projekta nosaukums: “Inovatīva fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida ieviešana lauku reģionā”
Kopējais finansējums: 10900.94 EUR
Publiskais finansējums: 9810.82 EUR
Boksa sacensības ir viens no veidiem, kā piesaistīt iedzīvotājus un sportistus uz lielisku brīvā laika pavadīšanu, kā arī veicināt Alsungas novada atpazīstamību valstī. Sporta pasākums arī veicinātu Alsungas novadā uzņēmējdarbības attīstību, piesaistot arvien vairāk pasākuma apmeklētājus no visas Latvijas, un parādītu cilvēkiem, ka arī laukos ir iespējams rīkot lielus sporta pasākumus. Ņemot vērā to, ka Alsungas pašvaldība ir iestājusies veselīgo pašvaldību tīklā, tai ir uzdevums rūpēties par veselības un sporta aktivitāšu veicināšanu. Tāpēc, lai ieinteresētu bērnus, jauniešus un viņu vecākus uz aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, tiem jādod iespēja, kur sevi pilnveidot garīgi un fiziski. Boksa sacensības būtu jauninājums ne tikai Alsungas, bet arī Kuldīgas un Skrundas novados. Boksa ringa un boksa ekipējuma iegāde būtu viens no būtiskākajiem veidiem, kā realizēt sacensības Alsungas novadā, piesaistot dažādas ar sportu saistītas iestādes no visas Latvijas.

Projekta nosaukums: Senioru un bērnu aktīvās atpūtas parka izveide Alsungas novadā
Kopējais finansējums: 20998.58 EUR
Publiskais finansējums: 18898.72 EUR
Projekta mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti un dažādot sabiedriskās aktivitātes Alsungas novada iedzīvotājiem, brīvā dabā izveidojot senioru un bērnu aktīvās atpūtas parku, tādējādi veicinot senioru un bērnu fizisko un mentālo aktivitāti un savstarpējo sadarbību. Projekta mērķis atbilst biedrības “Darīsim paši!” SVVA stratēģijas 2.mērķim “Dzīves vides kvalitātes uzlabošana un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, tostarp personām ar invaliditāti, jauniešiem, senioriem un ģimenēm ar maziem bērniem”.

Projekta nosaukums: Līvijas Rezevskas izstāžu zāles modernizācija kultūras un mākslas vērtību saglabāšanai
Kopējais finansējums: 34539.50 EUR
Publiskais finansējums: 27000.00 EUR
Izstāžu zāle izveidota, lai saglabātu tēlnieces Līvijas Rezevskas atstāto kultūras un mākslas mantojumu, gan materiālo, gan nemateriālo. Izstāžu zāle ir lielisks Kuldīgas kultūrvides papildinājums, kas dod iespēju kuldīdzniekiem un viņu viesiem kļūt par viena mākslinieka daiļrades aculieciniekiem.. Izstāžu zālē regulāri notiek kultūras pasākumi un otrajā stāvā izveidotajā izstāžu telpā notiek dažādu mākslu žanru maināmās izstādes – keramikas, glezniecības, lietišķās mākslas, fotogrāfiju izstādes.
Projekta mērķis ir uzlabot kultūras pakalpojumu kvalitāti, veicot Līvijas Rezevskas izstāžu zāles modernizācijui, kā arī digitālo tehnoloģiju iegādi, lai saglabātu unikālo Līvijas Rezevskas atstāto materiālo un nemateriālo kultūras un mākslas mantojumu, ko veido mākslinieces atstātie materiāli, dokumenti, stāsti un laikabiedru atmiņas par mākslinieces dzimtu un daiļradi, kā arī uzlabot sniegto kultūras pakalpojumu kvalitāti.

Projekta nosaukums: Īvandes baznīcas ēkas pamatu sakārtošana
Kopējais finansējums: 25573.48 EUR
Publiskais finansējums: 23016.13 EUR
Projekta mērķis ir šī projekta ietvaros veikt Īvandes baznīcas ēkas pamatu sakārtošanu.

Projekta nosaukums: Etnogrāfiski pareiza Snēpeles pagasta tautastērpa izgatavošana
Kopējais finansējums: 10045.29 EUR
Publiskais finansējums: 9072.00 EUR
Projekta mērķis ir izgatavot etnogrāfiski pareizu Snēpeles pagasta tautastērpu ar krustainajiem brunčiem VPDK “Snēpele”, lai to popularizētu sabiedrībā un saglabātu kā kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm.

Projekta nosaukums: Rendas baznīcas jumta seguma un jumta konstrukcijas atjaunošana
Kopējais finansējums: 84082.54 EUR
Publiskais finansējums: 27000.00 EUR
Projekta galvenais mērķis ir Rendas baznīcas jumta rekonstrukcija. Projekta ietvaros ir plānots restaurēt Rendas baznīcas jumtu, kas nodrošinās kultūras pieminekļa saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, kā arī dos iespēju dažādu kultūras un labdarības pasākumu organizēšanai. Informācijas izplatīšana nodrošinās labās prakses un iedzīvotāju izpratnes veicināšanu par Es finansējuma piesaistīšanu konkrētu uzdevumu un mērķu sasniegšanā, kā arī iedrošinās cilvēkus un NVO gatavot projektu pieteikumus un saņemt finansējumu. Tiks veikta vietējās teritorijas kultūras mantojuma objekta (Rendas baznīcas) saglabāšana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību. Projekta īstenošanā tiks iesaistīti vietējie resursi – SIA “Kurzemes jumti” (Kuldīga), kas uzvarēja cenu aptaujā ar zemāko piedāvāto cenu.

Projekta nosaukums: “Gājēju ceļa atjaunošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību Vārmes pagastā”
Kopējais finansējums: 29758.43 EUR
Publiskais finansējums: 26782.59 EUR
Projekta mērķis ir atjaunot gājēju ceļu posmā no autoceļa gar Vārmes pamatskolu līdz sporta hallei, vietējās teritorijas sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti, padarot to pieejamu plašākai sabiedrības daļai, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos vietējā kapitāla stiprināšanas un stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju.

Projekta nosaukums: “Aktīvās atpūtas parta Pārventā labiekārtošana”
Kopējais finansējums: 28566.90 EUR
Publiskais finansējums: 25710.20 EUR
Bērnu un jauniešu aktīvā atpūtas parka Pārventā labiekārtošana, lai nodrošinātu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu. Apzinot parka apmeklētāju redzējumu un vēlmes projekta ietvaros plānota tīklu piramīdas un vingrošanas stieņu ierīkošana. Lai atvieglotu apsaimniekošanu, zem elementiem plānots izbūvēt gumijas seguma pamatni. Papildus plānota informatīvās plāksnes /vides reklāmas izgatavošana, kas tiks uzstādīta aktīvās atpūtas parkā, tādējādi sniedzot vizuālu informāciju par projekta īstenotāju un rotaļu laukumu, kā arī ietverot informācija par parka lietošanas un drošības noteikumiem.

Projekta nosaukums: “Iztāžu zāles jaunbūve Alsungas novada “Gāčās” suitu kultūras vērtību saglabāšanai un popularizēšanai”
Kopējais finansējums: 29466.00 EUR
Publiskais finansējums: 26519.40 EUR
Projekta mērķis ir izveidot vecsaimniecību „Gāčas” par pastāvīgu suitu kultūras mantojuma un vēstures eksponēšanas vietu, padarot to pieejamu plašākai sabiedrības daļai arī ārpus reģionālajiem centriem., lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos vietējā kapitāla stiprināšanas un stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.