Biedrības “Darīsim paši!” nolikums

Biedrības “Darīsim paši!” statūti

Juridiskas personas iesniegums

Fiziskas personas iesniegums