Nr.pk.

Pārstāvis

Pārstāvētā organizācija

1.

Zane Eglīte Skrundas novada pašvaldība

2.

Inga Bērziņa Kuldīgas novada pašvaldība

3.

Santa Kreičmane Alsungas novada pašvaldība

4.

Valdis Plaudis SIA Studija 54

5.

Daiga Bitiniece SIA  Jaunais Kurzemnieks

6.

Ernests Bušers Z/S Zāgkalni

7.

Laura Grīnberga Biedrība Kuldīgas meža īpašnieku apvienība

8.

Austra Belševica Biedrība Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienība „Rumbiņa”

9.

Ingus Pētersons Biedrība Kuldīgas tūrisma un orientēšanās klubs „Taka”

10.

Genadijs Sičevs Biedrība Tu vari!

11.

Dace Pušilova Biedrība Latvijas mazpulki-142.Snēpeles mazpulks

12.

Agra Šēle Biedrība Dzīvotprieks

13.

Ligita Mateviča Biedrība  Ēdoles skola nākotnei

14.

Klāvs Svilpe fiziska persona

15.

Una Matisone Biedrība Mobilais izglītības centrs

16.

Maira Brūdere Biedrība Sapņu tilti

17.

Antra Grīnberga Biedrība Kursas raksti

18.

Jēkabs Šalms Biedrība „Rendas pagasta attīstības biedrība“

19.

Daina Bērende Fiziska persona

20.

Aldona Zīdere Fiziska persona

21.

Ināra Oļena Fiziska persona

22.

Dace Šēle Biedrība SDK jaunieši

23.

Aigars Grīnbergs Fiziska persona

24.

Terēza Strauta Fiziska persona

25.

Inese Siliņa Fiziska persona

26.

Dace Cielava Fiziska persona

27.

Brigita Lange Fiziska persona

28.

Lija Šēle Fiziska persona

29.

Mārcis Brantevics Fiziska persona

30.

Tālivaldis Bergmanis Fiziska persona

31.

Lelde Ose Fiziska persona

32.

Dace Gūtmane Fiziska persona

33.

Anda Upleja Fiziska persona

34.

Andris Neilands Fiziska persona