Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 9. kārta Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 1.rīcībā: “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”.

1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai” iesniegti 23 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 480’506.67 EUR (izsludinātā publiskā finansējuma summa – 283’301.76 EUR).