Pazīsti, atbalsti, sargā!

garens PAS!

Biedrība “Darīsim paši!” jau otro gadu pēc kārtas realizē Valsts zivju fonda izsludinātā projektu iesniegumu konkursā īstenoto projektu – “Tematisks izdevums “Pazīsti, atbalsti, sargā!””

“Pazīsti, atbalsti, sargā!” ir tematisks izdevums, kura mērķis ir informēt un izglītot sabiedrību par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, kā arī par jaunākajiem pētījumiem šajā jomā.

Pamatojoties uz noslēgto līgumu, laikraksts “Kurzemnieks” nodrošina izdevuma sagatavošanu, izdošanu un publicēšanu, jo tas aptver biedrības “Darīsim paši!” teritorijas – Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada iedzīvotājus.

2015. gadā tika saņemts finansējums 3630.00 EUR apmērā, kas ļāva izdevuma publicēt četras reizes. 2016.gadā saņemtais finansējums ir 5039,89 EUR un izdevums tiks publicēts sešas reizes.

 

BIEDRĪBA “DARĪSIM PAŠI!” 2017. GADĀ ĪSTENO VALSTS ZIVJU FONDA FINANSĒTU PROJEKTU:


BIEDRĪBA “DARĪSIM PAŠI!” 2016. GADĀ ĪSTENO VALSTS ZIVJU FONDA FINANSĒTU PROJEKTU:

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 1 / 20.05.2016 (pdf)
“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 2 / 17.06.2016 (pdf)
“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 3 / 12.08.2016 (pdf)
“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 4 / 16.09.2016 (pdf)
“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 5 / 10.10.2016 (pdf)                                                                          “Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 6 / 21.11.2016 (pdf)


BIEDRĪBA “DARĪSIM PAŠI!” 2015. GADĀ ĪSTENOJUSI VALSTS ZIVJU FONDA FINANSĒTU PROJEKTU:

“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 1 / 22.05.2015 (pdf)
“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 2 / 31.07.2015 (pdf)
“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 3 / 11.09.2015 (pdf)
“Pazīsti, atbalsti, sargā” Nr. 4 / 13.11.2015 (pdf)