Autors: Darisim pasi Page 1 of 32

LEADER Rumbas pagastā

“Riču raču” brīvā dabā!

Spēle, kas piemērota visiem un jebkurā vecumā. Mazajiem spēlētājiem spēle lieliski noderēs skaitīšanas iemaņu uzlabošanai, bet lielākiem azarta ķeršanai! Piesaistot LEADER finansējumu, ar noturīgu termo plastikas krāsu uz bruģētas virsmas uzklātas spēles – Ventas ciemā uz esošā laukuma pie “Bukaišiem” un Mežvaldē laukums izvietots pie pagasta pārvaldes ēkas blakus bibliotēkai.

Noķer pavasari un spēles prieku!

Foto: Krists Jonelis

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts nr. 16-02-AL31-A019.2201-000013, īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 3985.64 EUR un 398.56 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png

Noslēgusies mentoringa programma topošajiem sociālajiem uzņēmējiem

Ar tiešsaistes pasākumu noslēgta piecu mēnešu mentoringa programma topošajiem sociālajiem uzņēmējiem.

LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros ir realizēta mentoringa programma topošajiem sociālajiem uzņēmējiem, un 24. februārī norisinājās programmas noslēguma pasākums – Izlaidums.

Programmas noslēguma pasākuma jeb izlaiduma laikā mentoringa programmas dalībnieki prezentēja savu ideju un atbildēja uz pasākuma skatītāju jautājumiem. Kā atzina dalībnieki – aktīva līdzdalība šajā programmā ne tikai sniedza zināšanas, bet arī ļāva paskatīties uz izsapņoto no dažādiem skatu punktiem, kā rezultātā ideja tika ievērojami pārveidota, uzlabota vai pat pilnībā izmainīta.

Piecas, projekta realizācijā iesaistījušās, vietējās rīcības grupas – biedrības “Partnerība Daugavkrasts”, “Pierīgas partnerība”, “Darīsim paši!”, “Lauku partnerība Lielupe” un “SATEKA”, piešķīra pārsteiguma balvas programmas dalībniekiem.

Balvas tika piešķirtas trīs nominācijās:

1.Inovatīvākais problēmas risinājums (Evija Jansone, Linda Kirmuška-Pūpola, maizes otrreizējā pārstrāde, cietumnieku integrācija);

2.Pārliecinošākā prezentācija (Guntis Ruskis, “Droša velo skola”);

3.Ideja, kas realizējama jau rīt (Ieva Čukure, atbalsta centrs “Citāds Es”).

Pasākuma ierakstu iespējams skatīt šeit: https://youtu.be/Jbz5hl-KCVA

Mentoringa programmas ietvaros piecu mēnešus garumā motivēti topošie sociālie uzņēmēji grupu un individuālās sesijās attīstīja 15 sociālās uzņēmējdarbības idejas.  Pasākuma programmā tika iekļautas dažādu formātu aktivitātes tiešsaistē, piemēram, vebināri, individuālas konsultācijas un ikmēneša mācību grupas tikšanās. Savu atbalstu uzņēmējiem individuālās un grupu sesijās sniedza eksperti ar pieredzi sociālās uzņēmējdarbības jautājumos: Regita Zeiļa, “Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas” vadītāja; Evita Štrausa, uzņēmuma “MILZU!” attīstības vadītāja; Vita Brakovska, biznesa trenere; Ieva Strazdiņa, grāmatvedības uzņēmuma “act.count.think” vadītāja. 

LEADER sadarbības projekts „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”, projekta Nr.19-00-A019.332-000009, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

10.kārtas projektu pieteikumu rindošanas rezultāti

! Lēmumi par projektu atbilstību stratēģijai ir nosūtīti Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā sadaļā “VRG dokumenti”.

9.kārtas projektu pieteikumu rindošanas rezultāti

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

! Lēmumi par projektu atbilstību stratēģijai ir nosūtīti Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā sadaļā “VRG dokumenti”.

Noslēgusies projektu pieņemšanas 10. kārta

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 10. kārta Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 2.rīcībā: “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai (sabiedriskā labuma projekti)”.

2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai (sabiedriskā labuma projekti)” iesniegti 5 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 13088,97 EUR (izsludinātā publiskā finansējuma summa – 13583,18 EUR).

Ir noslēgusies projektu pieņemšanas 9. kārta Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai” 1.rīcībā: “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”.

1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai” iesniegti 23 projekta pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 480’506.67 EUR (izsludinātā publiskā finansējuma summa – 283’301.76 EUR).

Atgādinām!

Uzņēmējdarbības projektus var iesniegt EPS sistēmā vēl tikai šodien, 1.februārī, līdz plkst. 23:59Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, neatliec iesniegšanu uz pēdējo brīdi!

LEADER Kuldīgas novadā

Rendas baznīca ir plaši apmeklēta vietējo iedzīvotāju vidū, kā arī ik gadu baznīcu apmeklē viesi no dažādām Latvijas vietām un ārvalstu tūristi.

Ēkas jumts un konstrukcijas bija sliktā stāvoklī, tādēļ tika realizēts LEADER projekts un baznīca ieguva jaunu jumtu un konstrukcijas. Projekta īstenošana ir devusi neatsveramu ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm un sniedz iespēju realizēt jaunus pasākumus.

Foto: Krists Jonelis

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts nr. 17-02-AL31-A019.2202-000007, īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 30000.00 EUR un 3000.00 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png

LEADER Kuldīgas novadā

Vārmes pagastā sakārtots gājēju ceļš posmā no autoceļa līdz sporta hallei, piesaistot LEADER finansējumu. Vārmes pagasta iedzīvotājiem un viesiem, kuri apmeklē izglītības, sporta, izklaides un kultūras pasākumus Vārmes pamatskolā un sporta hallē tagad nodrošināta drošāka pārvietošanās, jo pirms projekta īstenošanas esošais ceļs bija šaurs un to vienlaicīgi izmantoja gan gājēji, gan autotransports.

Šobrīd posms no skolas līdz hallei pieejams visām personu grupām, arī māmiņām ar bērniem ratiņos un personām ar kustību traucējumiem.

Foto: Krists Jonelis

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā. Projekts nr. 17-02-AL31-A019.2201-000008, īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 29758.43 EUR un 2975.84 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

This image has an empty alt attribute; its file name is labs-izmērs-kvalitāte-sagriests-a4.png

Atgādinām!

Uzņēmējdarbības projektu pieteikumus iespējams iesniegt līdz 1.februārim Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā – EPS!

Aicinām iesniegšanu neatlikt uz pēdējo brīdi…

Page 1 of 32

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén